3 προσλήψεις από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Νοσοκομείο και ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για 8 θέσεις ιατρών και διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών δημοσίευσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)


Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για 8 θέσεις ιατρών και διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών δημοσίευσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόσκληση αφορά στην επιπλέον στελέχωση του προγράμματος με ιατρούς (ειδικότητας παιδιατρικής, μαιευτικής – γυναικολογίας, καρδιολογίας, γενικής ιατρικής - παθολογίας) και διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές αραβικής γλώσσας που θα εργαστούν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Μυτιλήνης και στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στο Κέντρο Υγείας Κω, καθώς και στα Γενικά Νοσοκομεία Χίου και Σάμου.
Η πλήρωση των θέσεων στόχο έχει να ενισχύσει περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας των εν λόγω περιοχών και να συμβάλλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε πρόσφυγες/μετανάστες οι οποίοι διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης αυτών των νησιών.

Συγκεκριμένα οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Α. Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
- 1 Ιατρός, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής
- 1 Ιατρός, ΠΕ ιατρών, ειδικό ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας

Β. Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»
- 1 Ιατρός, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Παιδιατρικής
- 1 Διαπολιτισμικός μεσολαβητής, αραβικής γλώσσας

Γ. Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»
- 1 Διαπολιτισμικός μεσολαβητής, αραβικής γλώσσας

Δ. Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»
- 1 Ιατρός, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Καρδιολογίας
- 1 Διαπολιτισμικός μεσολαβητής, αραβικής γλώσσας

Ε. ΠΕΔΥ Μυτιλήνης
- 1 Ιατρός, ΠΕ ιατρών, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις έργου, με άμεση έναρξη και διάρκεια μέχρι τις 19 Μαΐου 2018.

Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών), κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων, σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Για επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα PHILOS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες: www.keelpno.gr και www.philosgreece.eu/el/