23.000€ από τον Δήμο Λέσβου για αγορά χριστουγεννιάτικων ειδών διακόσμησης- 2 χριστουγεννιάτικες αγορές θα λειτουργήσουν στην Μυτιλήνη

Χριστούγεννα 2017 στην Μυτιλήνη


Κόντρα στο κλίμα των ημερών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας, ο Δήμος είναι έτοιμος για την διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα δώσουν μια διαφορετική, χαρούμενη νότα στην Μυτιλήνη κατά την περίοδο των γιορτών.

Την Πέμπτη δημοσιεύτηκε η κανονιστική απόφαση για την Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα λειτουργήσει στην πλατεία Σαπφούς και στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από Συλλόγους ή ιδιώτες και καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αντίθεση με πέρυσι, η Δημοτική Αρχή θέτει στο εξής συγκεκριμένους κανόνες για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και για την λειτουργία κάθε δραστηριότητας, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος που δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες….

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών

To ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Χριστουγεννιάτικων ειδών για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει της 49/2017 Τεχνικής Περιγραφής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τη Δευτέρα 4/12/2017.Ο Δήμος Λέσβου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Αγορά με Λούνα Παρκ στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 815/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΠΩ ΩΛΦ-ΜΧΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου ο Δήμος Λέσβου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Αγορά με Λούνα Παρκ στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης κατά το χρονικό διάστημα από 22 Δεκεμβρίου 2017 έως 06 Ιανουαρίου 2018 σε δύο σημεία της πόλης της Μυτιλήνης, ήτοι στην πλατεία Σαπφούς και στο Πάρκο της Αγίας Ειρήνης. Συγκεκριμένα, η Χριστουγεννιάτικη αγορά θα περιλαμβάνει:
1.Έως εννέα (9) οικίσκους μέγιστης διάστασης εκάστου 2,5τ.μ. Χ 2,5τ.μ., ήτοι 6,25τ.μ. στην Πλατεία Σαπφούς

2.Έως δεκατρείς (13) οικίσκους μέγιστης διάστασης εκάστου 2,5τ.μ. Χ 2,5τ.μ., ήτοι 6,25τ.μ. στο Πάρκο της Αγίας Ειρήνης.

Τα πωλούμενα είδη στη Χριστουγεννιάτικη αγορά ορίζονται ως εξής: Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά γλυκά (μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, μελομακάρονα, δίπλες, γεμάτα, αμυγδαλωτά  κλπ), σνακ–εδέσματα, Χριστουγεννιάτικα είδη,  χειροτεχνίες, κοσμήματα, ψιλικά είδη, ροφήματα, ξηροί καρποί, τοπικά προϊόντα (κάστανα), είδη λαϊκής τέχνης και άλλα παραδοσιακά προϊόντα και ό,τι άλλο παρεμφερές με τη Χριστουγεννιάτικη αγορά.

Παράλληλα, ο Δήμος προτίθεται να λειτουργήσει προσωρινά Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς με τα ψυχαγωγικά παίγνια που ορίζονται ως εξής:
Στην Πλατεία Σαπφούς σε χώρο 285τ.μ. οριζόμενο όπως αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με χωροθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων, ήτοι ή Α)Καρουσέλ, Ψάρεμα και Σκοπευτήριο ή Κρίκοι-Μπαλάκια, ή Β)Καρουσέλ, Τρενάκι 7μ.Χ9μ.και Κρίκοι-μπαλάκια, ή Γ)Καρουσέλ και Τρενάκι.

Στο Πάρκο της Αγίας Ειρήνης σε χώρο 115τ.μ. οριζόμενο όπως αποτυπώνεται σε τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με χωροθέτηση ενός (1) ψυχαγωγικού παίγνιου, ήτοι ή Τρενάκι ή Καρουσέλ.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34 Χρυσομαλλούσα, Μυτιλήνη & τηλ. 2251022143) κατά το χρονικό διάστημα από 27.11.2017 έως και τις 06.12.2017 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση,

Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και βεβαίωση ταμειακής μηχανής,

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες,

Βεβαίωση περί μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου (Άρθρο 285Κ.Δ.Κ.),

Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές,

Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.),

Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής σ’ αυτόν,

Επιπλέον, για τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που θα βρίσκεται εν ισχύ και που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,

Στις περιπτώσεις ιδιοκτητών Κ.Υ.Ε. απαιτούνται α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση, β) βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και γ) βεβαίωση ταμειακής μηχανής.

Σχετικά με την άδεια προσωρινής εγκατάστασης ψυχαγωγικών παίγνιων Λούνα Παρκ προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. (Για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου με ψυχαγωγικό αντικείμενο απαιτείται η κατοχή σχετικής άδειας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 12/2005 προσκομίζοντας οι ενδιαφερόμενοι τα δικαιολογητικά του άρθρου 2. Η άδεια πρέπει να πληροί τα οριζόμενα του άρθρου 3 και η αναπλήρωση του κατόχου της άδειας θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου Π.Δ/τος. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε φύσεως ψuχαγωγικώv παιχνιδιών ισχύουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 αυτού (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Κ1- 1372/08.07.2013)).

Η παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής για το Λούνα Παρκ και η σχετική διαδικασία θα γίνει από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.
Μετά την έγκριση της αίτησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα χορηγήσει την άδεια συμμετοχής και πριν την παραλαβή της άδειας οι συμμετέχοντες προσκομίζουν απόδειξη πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.


Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου και θα αναρτηθεί στους πίνακες δημοσιεύσεων των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.