Απεβίωσε ξαφνικά η Γεραγώτισσα καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής τού Ε.Κ.Π.Α. Άννα Πανανή

Απρόσμενη και κεραυνός εν αιθρία η είδηση τού θανάτου τής καθηγήτριας τής Ιατρικής Σχολής τού Ε.Κ.Π.Α. Άννας Πανανή. Ξάφνιασε και λύπησε την Ιατρική κοινότητα, τους οικείους και φίλους. 

ΕΦΥΓΕ όπως έζησε, ήσυχα και απλά. Καθηγήτρια στο Π.Μ.Σ. «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και επιστημονικά υπεύθυνη του μαθήματος της Παθολογίας, από την έναρξη του προγράμματος το 2006 έως και την ημέρα της εκδημίας της, στις 14 Αυγούστου 2017.
 «ΕΦΥΓΕ» Η ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΝΗ

Απρόσμενη και κεραυνός εν αιθρία η είδηση του θανάτου της καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Άννας Πανανή.  Ξάφνιασε και λύπησε την Ιατρική κοινότητα, τους οικείους και φίλους. ΕΦΥΓΕ όπως έζησε, ήσυχα και απλά. Καθηγήτρια στο ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και επιστημονικά υπεύθυνη του μαθήματος της Παθολογίας, από την έναρξη του προγράμματος το 2006 έως και την ημέρα της εκδημίας της, στις 14 Αυγούστου 2017.  Θεωρώ ότι αξίζει, αντί μνημοσύνου, να αναφερθούν ενδεικτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της. Άριστη επιστήμων με υψηλό το αίσθημα ευθύνης. Ιδιαίτερα οργανωτική, συνεπής, ακριβής και συνεργάσιμη.  Διεκπεραιωτική σε ότι αναλάμβανε. Ακουμπούσε στον άρρωστο και έσκυβε επί ώρες στο μικροσκόπιο. Οπαδός της έρευνας και των εξελίξεων. Το αντίκρισμά της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με βάση τις αξιολογήσεις,  εξόχως θετικό. Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί απώλεια. Τώρα η  Άννα Πανανή «εξέλιπεν της συγγενείας» ανήκει στην θριαμβέυουσα εκκλησία και στην κρίση του Θεού. Πιστεύω  «ότι εποίησε ενί τούτων των ελαχίστων …..» και θα ακούσει «δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου…»Σε μας μένει να προσευχώμεθα να την κατατάξει ο Θεός Εν σκηνές αγίων, ένθα ουκ έστι πόνος…
.  
Αιωνία η μνήμη
Αναστασία Κονανίδου
Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ

Η Γεραγώτισσα καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής
Η Γεραγώτισσα καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδυάζει δύο στοιχεία που σπανίζουν στην εποχή μας: Είναιγιατρός κι άνθρωπος. Όσοι από τους συμπατριώτες μας έχουν χρειαστεί τη βοήθειά της καταλήγουν στην ίδια διαπίστωση και χαίρονται που έχουν τις ίδιες ρίζες καταγωγής μ’ έναν εξαίρετο άνθρωπο.

     Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο του Παπάδου το 1962. 'Ελαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1968 και έγινε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής με βαθμό «άριστα» το 1972. Απέκτησε ειδικότητα στην Παθολογία το 1973 και τον τίτλο της Υφηγήτριας το 1988.

     Από τον Αύγουστο του 1968 έως και τον Οκτώβριο του 1970 υπηρετεί ως αγροτικός γιατρός στον Πολιχνίτο. Τον Οκτώβριο του 1970 άρχισε την ειδικότητα της Παθολογίας στη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δ/ντής τότε ο Καθηγητής κ. Δ. Γαρδίκας) στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προ της περατώσεως της ειδικότητας Παθολογίας διορίστηκε αρχικά ως έμμισθη εσωτερική ιατρός και αργότερα ως Πανεπιστημιακή ιατρός στην ίδια Κλινική, ενώ παράλληλα το 1972 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «άριστα». Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής ήταν αποτέλεσμα της ερευνητικής της δραστηριότητας στον τομέα των Πορφυρινών.

     Τον Οκτώβριο του 1975 που λειτούργησε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» η Μονάδα Ερευνας της Κλινικής συμμετείχε ενεργά τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κύτταρογενετικής, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε ερευνητικά και στον Τομέα Πορφυρινών από το 1973. Το 1974 πήγε στο Lund Σουηδίας, όπου εργάσθηκε ερευνητικά στον Τομέα της χρωμοσωματικής μελέτης στα κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα στο Ιnstitute of Genetics του Πανεπιστημίου του Lund υπό τον Καθηγητή Α. Levan. Το 1975 επιστρέφοντας από τηΣουηδία της ανατέθηκε από τον Καθηγητή κ. Κ. Δ. Γαρδίκα να διευθύνει το εργαστήριο Κυτταρογενετικής της Μονάδας Έρευνας. Στο εργαστήριο αυτό παράλληλα με την κυτταρογενετική μελέτη ατόμων με γενετικά προβλήματα, γίνεται έρευνα κυρίως στον τομέα Κυτταρογενετικής μελέτης κακοήθων νεοπλασματικών νοσημάτων, τόσο αιματολογικών όσο και συμπαγών όγκων.

     Αποτέλεσμα της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι οι άνω των 40 δημοσιεύσεων σε έγκριτα ξενόγλωσσα περιοδικά, δημοσιεύσεις σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, η εκπόνηση της διατριβής της για την Υφηγεσία καθώς και ανακοινώσεις σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

     Υπό την άμεση επίβλεψη και καθοδήγησή της έγιναν περίπου 15 διδακτορικές διατριβές ιατρών της Κλινικής στον Τομέα της Κυτταρογενετικής των νεοπλασμάτων. Το υψηλό επίπεδο και η πρωτοτυπία των ερευνητικών εργασιών αποδεικνύεται και από το μεγάλο αριθμό παραπομπών τους (περίπου 500) στη διεθνή βιβλιογραφία (citation index) ως και σε διεθνή κλασικά συγγράμματα. Εκτός του ερευνητικού συγγραφικού έργου έχει συγγράψει επίσης το Κεφάλαιο «Βασικές αρχές Κλινικής Γενετικής» στο βιβλίο Παθολογίας του Καθηγητού Σ.Α. Ράπτη, όπως και κεφάλαιο Γενετικής (DNA - Γονίδια - Χρωμοσώματα) στο βιβλίο Παθολογίας του Τομέα Παθολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

     Από το 1972 συμμετείχε στην εκπαίδευση φοιτητών στα φροντιστηριακά μαθήματα της Ειδικής Νοσολογίας. Από το 1975 έως και σήμερα διδάσκει τεταρτοετείς και τελειοφοίτους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών τα μαθήματα Ειδικής Νοσολογίας - Σημειολογίας και Παθολογίας, τόσο κατά την πρακτική - κλινική άσκηση, όσο και από έδρας. Επίσης συμμετέχει ενεργά σ’ όλα τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα της Κλινικής, τα οποία αφορούν τη διδασκαλία ειδικευόμενων ιατρών. Ολα αυτά τα χρόνια της Παν/μιακής της σταδιοδρομίας συμμετείχε με ομιλίες σε πολλά σεμινάρια και στρογγυλές Τράπεζες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Είναι μέλος σε πολλές ιατρικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

     Παράλληλα με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό της έργο, όλα τα χρόνια παραμονής της στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επιτελεί και κλινικό έργο ως υπεύθυνη ασθενών νοσηλευομένων στην Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική.


     Εφημερίδα «Γέρα» φ. 38 (Απρίλιος - Ιούνιος 2000)