Στον Καρα Τεπε το νέο λιμάνι Μυτιλήνης | Έδωσε το μεγάλο ΟΚ η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Προγραμματικό Σχέδιο (Masterplan) και νέος λιμένας στον Καρά Τεπέ


Κατά την παρουσίαση της μελέτης του Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) Παλαιού και Νέου Λιμένα Μυτιλήνης που έγινε στις 12 Απριλίου 2017, υπήρξε μια δικαιολογημένη επιφύλαξη σχετικά με τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων στον υφιστάμενο λιμένα της πόλης. Από όλους τους συμμετέχοντες, ακόμα και από τους ίδιους τους μελετητές, υπήρξε η παραδοχή της ανεπάρκειας των υπαρχουσών λιμενικών υποδομών και του κυκλοφοριακού δικτύου της πόλης. Ως μόνη λύση υποδείχθηκε η αναζήτηση νέου χώρου στην ευρύτερη περιοχή του Καρά Τεπέ, πλησίον της περιοχής που παλαιότερα είχε απορριφθεί από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Τους μήνες που μεσολάβησαν καταβλήθηκαν συνεχείς προσπάθειες για να δοθεί μια λύση και να προχωρήσει το Masterplan του λιμανιού όχι σαν αναγκαίος συμβιβασμός αλλά σαν εργαλείο ανάπτυξης του τόπου. Η μεθοδικότητα της προσέγγισης του προβλήματος από όλες τις πλευρές, η συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, η στήριξη του βουλευτή Γ. Πάλλη και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων φέρνει σήμερα την πολυπόθητη λύση.

Κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, αποτελούμενο από τρεις εξειδικευμένους δύτες, βρέθηκε στη Λέσβο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το άλλο μεγάλο έργο υποδομής του νησιού, το νέο λιμένα Σιγρίου. Ο Δήμος Λέσβου σε στενή συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου που απασχολούσε με σύμβαση αντίστοιχο καταδυτικό συνεργείο για την αποτύπωση του λιμένα της Μυτιλήνης, προχώρησαν συντονισμένα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η παραπάνω συγκυρία να μετατραπεί σε ευκαιρία και να πραγματοποιηθεί η αναγκαία υποθαλάσσια αυτοψία σε εναλλακτική περιοχή του Καρά Τεπέ. Η νέα μορφή συνεργατικότητας μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου φέρνει αποτελέσματα και επιβεβαιώνει την ορθότητα της μετάπτωσης του Λιμενικού Ταμείου σε ΝΠΔΔ του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο πριν.

Με χαρά και ανακούφιση γίνεται σήμερα γνωστό ότι η πραγματοποίηση τομών στον πυθμένα δεν εντόπισε κανένα αρχαιολογικό εύρημα και συνεπώς, μετά την τυπική γνωμοδότηση από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ο χώρος αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χωροθέτηση νέου λιμένα, κάτι που απομένει να ενσωματωθεί στο υπό εκπόνηση Προγραμματικό Σχέδιο (Masterplan).

Τα οφέλη είναι πολλαπλά: (α) Μεταφορά των εμπορικών (τουλάχιστον) και επικίνδυνων δραστηριοτήτων εκτός πόλης και αντίστοιχη ανακούφιση του δικτύου του αστικού ιστού από τον αντίστοιχο κυκλοφοριακό φόρτο και όχληση, (β) Απόδοση του θαλασσίου μετώπου του σημερινού εμπορικού λιμένα στους πολίτες με άλλη χρήση, (γ) Στοχευμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του λιμένα σε ήπιες δραστηριότητες, όπως η αναψυχή, η επιβατική κίνηση και η φιλοξενία κρουαζιεροπλοίων, (δ) Απεμπλοκή του Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) που από εργαλείο ανάπτυξης είχε μετατραπεί σε τροχοπέδη κάθε μεγάλου έργου στον λιμένα της Μυτιλήνης.Το κυριότερο όμως όφελος της αίσιας αυτής εξέλιξης είναι η απόδειξη ότι η Λέσβος μας μπορεί.


Όταν το κάθε πρόβλημα αναλύεται τεχνοκρατικά, κατανοείται σε βάθος και σε επόμενο στάδιο όλοι οι φορείς του νησιού συνεργάζονται στρατηγικά προς μια συγκεκριμένη πορεία, αφήνοντας κατά μέρους προσωπικές απόψεις, η κοινωνία μας προχωράει μπροστά. Στο χέρι όλων μας είναι η αποτελεσματική προσέγγιση του Masterplan να γίνει ο κανόνας επίλυσης των προβλημάτων του νησιού μας και να μην το αναπολούμε στο μέλλον σαν μια εξαίρεση αποτελεσματικότητας.