Ημερίδα στην Μυτιλήνη «Η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ., 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Βορείου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνδιοργανώνουν ημερίδα
την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ., με θέμα:

 «Η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωγραφίας

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου)