Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μάνδρα και τη Ν. Πέραμο- Αυτοψία από το Τμήμα Γεωγραφίας

Επίσκεψη, και αυτοψία στο πεδίο, στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδας»


Επίσκεψη, και αυτοψία στο πεδίο, στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδας», είχαν τη Δευτέρα 20.11.17 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επισκεπτόμενοι/ες τις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος με την επίβλεψη των Καθηγητών τους κ.κ. Νικόλαο Ζούρο και Αθανάσιο Κίζο επισκέφτηκαν τις περιοχές της Μάνδρας και Νέας Περάμου και είδαν από κοντά τις καταστροφικές συνέπειες της λανθασμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων.


Στο κέντρο της γεωγραφικής μελέτης είναι η ανάλυση, η κατανόηση και η ερμηνεία της κατανομής και της διαφοροποίησης στο χώρο φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών καθώς και της σχέσης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας. Αναλύοντας και ερμηνεύοντας προβλήματα του χώρου, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Γεωγραφίας θα είναι σε θέση να αρθρώνουν προτάσεις και τρόπους επίλυσής τους.