Εκτέλεση υποθαλάσσιας αυτοψίας του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Μυτιλήνης

Από την 1η Νοεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση της υποθαλάσσιας αυτοψίας του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Μυτιλήνης

Από την 1η Νοεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση της υποθαλάσσιας αυτοψίας του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Μυτιλήνης, μετά από σύμβαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου με εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με έδρα την Αθήνα. Οι τρεις δύτες, εκ των οποίων οι δύο διπλωματούχοι μηχανικοί, προχωρούν στην αποτύπωση και καταγραφή του συνόλου των εγκαταστάσεων τόσο του εσωτερικού λιμένα της πόλης, όσο και του επιβατικού και εμπορικού λιμένα. Ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει πριν 22 χρόνια (το 1995), ενώ από τη σύγκριση των ευρημάτων θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.Η αυτοψία αυτή, με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, θα απεικονίσει την κατάσταση των υποδομών και θα δώσει την ευκαιρία στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου να θέσει προτεραιότητες στις παρεμβάσεις του, για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και την εξοικονόμηση πόρων μέσω στοχευμένων έργων. Για πρώτη φορά, σε τμήματα του λιμανιού ανάλογα με την ορατότητα, θα παραχθεί τρισδιάστατο μοντέλο πυθμένα και κρηπιδώματος, εισάγοντας το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου σε νέα ψηφιακή εποχή.

Με τον τρόπο αυτό, η αναγνωρισμένη προσπάθεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για την βελτίωση των εγκαταστάσεων και παροχών του προς τους πολίτες της Λέσβου και τους χρήστες του λιμένα συμπληρώνεται με έργα σε αφανείς υποδομές που προσδίδουν ασφάλεια και αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα ανταποδοτικά τέλη που αυτό διαχειρίζεται.