Μαθητές του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης ολοκλήρωσαν τον κύκλο δράσεων με θέμα «Αλληλεγγύη στους σεισμούς» στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος

ΤΟΥ 5ου ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ»

Οι μαθητές του 5ου Γ.Ε.Λ. Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τις καθηγήτριες: 1)κα Σίμου Ειρήνη,2)κα Τζίνη Ευθυμία,3)κα Καραβιάρη Μαρία, Φιλολόγους,και 4)κα Ζαννίδου Πελαγία, καθ. Αγγλικής Φιλολογίας, οι οποίες είχαν επιμορφωθεί σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “EUROPEAN SCHOOLS AMBASSADORS “,  ολοκλήρωσαν την Παρασκευή, 10/11ου  τον κύκλο δράσεων με θέμα «Αλληλεγγύη στους σεισμούς».

Υλοποιώντας το παραπάνω πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις αξίες της αλληλεγγύης, της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας. Επίσης μέσω ομιλιών από τους:  1)κα Μελιάδου Βαρβάρα, μέλους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, 2)κο Ζούρο Νικόλαο, καθηγητού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δ/ντού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, προσέγγισαν το φυσικό φαινόμενο των σεισμών και τις δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Ενημερώθηκαν επίσης από τοπικούς φορείς για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην  αντιμετώπιση του πρόσφατου σεισμού της Βρίσας και τη συνεργασία της με τοπικούς φορείς. Βιώνοντας το πρόβλημα αυτό , συνειδητοποίησαν την αξία επίδειξης πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας για την απάλυνση του πόνου των πληττομένων από τους σεισμούς, αλλά και θωρακίστηκαν ώστε να αποφύγουν εκδηλώσεις πανικού στο ενδεχόμενο νέου σεισμού.

Η ευαισθητοποίησή τους εκφράστηκε αφενός εικαστικά με τη δημιουργία έντυπης και ηλεκτρονικής αφίσας , φυλλαδίου οδηγιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των σεισμών, καθώς και διηγήματος, σχετικού με το θέμα του προσράμματος και αφετέρου θα εκφραστεί έμπρακτα με τη συλλογή και διανομή τροφίμων και ειδών γραφικής ύλης στους σεισμοπαθείς μαθητές της Βρίσας.


Μαθητές και καθηγητές ωφελήθηκαν πολλαπλά από τη συνεργασία στα πλαίσια των δράσεων του εν λόγω Ευρωπαϊκού Προσράμματος και αντιλήφθηκαν ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μια απρόσωπη έννοια, αλλά μια πρόκληση δράσης και αφορμή συσπείρωσης όλων των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί συνειδητοποίησαν  τις πανανθρώπινες αξίες  που αποτελούν πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προνόμια αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν από την ταυτότητα του Ευρωπαίου Πολίτη.