«Το εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017»-Σεμινάριο στην Μυτιλήνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με τον σύλλογο λογιστών Μυτιλήνης, σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Μυτιλήνη επιμορφωτικό σεμινάριο πέντε (5) ωρών  με θέμα:

«Το  εργασιακό πλαίσιο με τις τελευταίες αλλαγές του Ν.4488/13.9.2017»

1.Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά
2. Ειδικά  θέματα αμοιβών & όρων εργασίας
3. Θέματα απασχόλησης μερικώς  και εκ περιτροπής απασχολουμένων
4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας  ορισμένου χρόνου
5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες
6. Χρονικά  όρια  εργασίας - Τι ισχύει επί τροποποίησης ωραρίου και αλλαγής ρεπό - Το πλαίσιο της υπερωριακής απασχόλησης
7.   Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων
8.  Θέματα  τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Π. Κουντουριώτη 71 την Τρίτη 14 Νοεμβρίου  με ώρα έναρξης 16.30μ.μ. και θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες, με εισηγητή τον:

κ. ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟ, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π ,  Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας  &  ανθρώπινου δυναμικού, εισηγητής , συγγραφέας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης). Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Το σεμινάριο διατίθενται δωρεάν.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον αιτηθεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  oee13pt@oe-e.gr θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22510-37367 καθημερινά από τις  9.00 έως τις 14.00.

Ο Πρόεδρος του Π.Τ.
Μπαρούτης  Παναγιώτης.