250 χιλ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον καθαρισμό χειμάρρων στη Νότια Λέσβο

Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου – Αγιάσου – Γέρας – Ευεργέτουλα – Πλωμαρίου Ν. Λέσβου


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου – Αγιάσου – Γέρας – Ευεργέτουλα – Πλωμαρίου Ν. Λέσβου» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και αποκατάστασης λειτουργίας αντιπλημμυρικών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Πολιχνίτου, Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου στο νησί της Λέσβου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 5 μήνες.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθύνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.