Έως τέλος Νοεμβρίου: Ανανέωση και έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για τα Αστικά ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για το έτος 2017 με δωρεάν μετακίνηση

Ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2017

Σας γνωρίζουμε ότι, χορηγούνται Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας επί της οδού Ανδρομέδας 15 στη Μυτιλήνη ( τηλ. 2251353921 ), καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) της νήσου Λέσβου, από τις 26/10/2017 έως και 30/11/2017. 


Καλούνται οι δικαιούχοι να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ( τουλάχιστον 67% ), δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος ( 2016 ). Επίσης, διευκρινίζουμε ότι για την έκδοση νέας κάρτας ΑμεΑ, απαιτούνται δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες και τρεις ( 3 ) για έκδοση Κάρτας Συνοδού Τυφλού ή Διανοητικά Καθυστερημένου ατόμου.