Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Λέσβου προϋπολογισμού 194.000 ευρώ- Νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED

Νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED», συνολικού προϋπολογισμού 194.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων τύπου Na 250 Watt µε νέα φωτιστικά σώματα οδοφωτισµού τύπου LED (80-110) Watt ψυχρού φωτισμού, λόγω παλαιότητας και φθοράς αυτών καθώς και προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας, σε επιλεγμένα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Λέσβου.Συγκεκριμένα, τα τμήματα στα οποία πρόκειται να γίνει αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων είναι:

v      Επαρχιακή Οδός Περάματος – Παπάδου (118 φωτιστικά σώματα)
v      Επαρχιακή Οδός Λάρσου – Πλωμαρίου στο Τμήμα Παλαιόκηπος –      Παπάδος (24 φωτιστικά σώματα)
v      Κόμβος Πέτρας (19 φωτιστικά σώματα)
v      Κόμβος Ανάξου (11 φωτιστικά σώματα)
v      Κόμβος Θερµής (16 φωτιστικά σώματα)
v      Κόμβος Αφάλωνα (5 φωτιστικά σώματα)
v      Κόμβος Αγιάσου (17 φωτιστικά σώματα)
v      Κόμβος Τσίγκου (8 φωτιστικά σώματα)

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 5 μήνες.


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.