Διευκρίνιση σχετικά με τις κατεδαφίσεις "κόκκινων" κτιρίων μετά τον σεισμό της 12ης Ιουνίου

Διευκρίνιση σχετικά με τις κατεδαφίσεις "κόκκινων" κτιρίων

Εφόσον τα ΠΑΕΕΚ που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες "κόκκινων" κτιρίων αναγράφουν τη δέσμευση εκ μέρους του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) "να γίνει περισυλλογή και αποθήκευση όλων των αυθεντικών πέτρινων αξιόλογων στοιχείων του κτηρίου κλπ" ο ιδιοκτήτης, με ευθύνη του επιβλέποντα μηχανικού, υποχρεούται να τηρήσει αυτόν τον όρο.

Η τυχόν μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης θα δημιουργήσει προβλήματα κατά την έγκριση των σχεδίων της ανακατασκευής, όταν το ΣΑ θα ζητήσει την επαναχρησιμοποίηση "των αυθεντικών πέτρινων αξιόλογων στοιχείων του κτηρίου" που θα έχουν συλλεγεί..


Η παραπάνω εργασία-υποχρεώση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, αποζημιώνεται επιπρόσθετα κατά 20%. Δηλ. η αποζημίωση της κατεδάφισης από 10€/κυβ.μέτρο γίνεται 12€/κυβ. μέτρο.

Μυτιλήνη 18/11/2017
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού της 12/6/2017 στη Λέσβο.