Στη Γενική Συνέλευση της CPMR στο Ελσίνκι της Φινλανδίας συμμετείχε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Με την ιδιότητά της ως εκλεγμένη Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Διάσκεψης των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, με την ιδιότητά της ως εκλεγμένη Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Διάσκεψης των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της CPMR, που πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Οκτωβρίου, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 160 παράκτιες και απομακρυσμένες Περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η κα. Καλογήρου προήδρευσε στη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, στην οποία αναλύθηκαν οι εξελίξεις που αναμένονται σε πολιτικό επίπεδο ενόψει της συζήτησης για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο, αλλά και τις ευκαιρίες συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των Περιφερειών από ολόκληρη την Ευρώπη. Εξειδικευμένες παρουσιάσεις πάνω στο θέμα αυτό έγιναν από τους Διευθυντές της CPMR για τις μεταφορές, τις θαλάσσιες υποθέσεις, τον τουρισμό και τη συνοχή.

Ειδική αναφορά έγινε από τον διευθυντή της CPMR για τις Μεταφορές, κ. Patrick Anvroin, για την ανάγκη ολοκλήρωσης των υποδομών στη Νότιο Ευρώπη και τα Βαλκάνια και της διασύνδεσης των νησιών. Ο Διευθυντής Θαλάσσιων Υποθέσεων, κ.Damian Perisse, παρουσίασε τους κινδύνους για την πολιτική για τη Θάλασσα ενόψει της νέας Χρηματοδοτικής Περιόδου και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για το θέμα αυτό η Βουλγαρική Προεδρία.

Έμφαση δόθηκε επίσης στον τομέα του Τουρισμού, καθώς το 2018 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομίας. Για το θέμα αυτό, η Υπεύθυνη από την πλευρά της CPMR, κα Lise Guennal, παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των διαφορετικών γεωγραφικών επιτροπών ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή καλών πρακτικών και να ενισχυθούν οι συνεργασίες. Στο ίδιο πλαίσιο, εκπρόσωποι από την Περιφέρεια της Βρετάνης πρότειναν συγκεκριμένες συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού και των αγροτικών προϊόντων, ενώ συμφωνήθηκε να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των δυνατοτήτων αυτών.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης της Βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ, που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2018, αλλά και της Ρουμανικής, που ξεκινά ένα χρόνο μετά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου οι δύο αυτές προεδρίες «αποτελούν ιστορική ευκαιρία για τις χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να προωθήσουν τα θέματα που τις αφορούν άμεσα, όπως η ενίσχυση των υποδομών, η στήριξη των επαγγελματιών, η ενίσχυση της απασχόλησης (ιδίως των νέων), η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, η στήριξη της Αλιείας».

«Αυτή η διπλή ευκαιρία», τόνισε η κα. Καλογήρου «αν αξιοποιηθεί και συνδυαστεί με τη συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης και τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, θα μας επιτρέψει να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για τις Περιφέρειές μας στους τομείς προτεραιότητάς μας».