Πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας για το αεροδρόμιο από την Brink’s Hellas στην Μυτιλήνη

Brink’s Hellas



Ο όμιλος εταιριών Brink’s Hellas προσλαμβάνει προσωπικό ασφαλείας στον τομέα των αερομεταφορών στις εξής περιοχές: Μύκονο, Σαντορίνη, Σκιάθο, Μυτιλήνη, Ρόδο, Κω, Σάμο. Η εταιρία σάς παρέχει μόνιμη απασχόληση στο ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ασφάλειας αερομεταφορών της χώρας, ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση στο αντικείμενο, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας, κάλυψη διαμονής για όλο το διάστημα της απασχόλησής σας (αφορά στους εργαζομένους σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και Κω) και extra παροχές σε μηνιαία βάση (αφορά στους εργαζομένους σε όλα τα νησιά). Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, τότε μπορείτε να υποβάλετε τo βιογραφικό σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους: τηλεφωνικά στο τηλ. 210 3484000 (εσωτ.:- 270, -271, -273, -143, -137), στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση hr@brinksinc.com ή στέλνοντας fax στο 210 3428200 (υπ’ όψιν HR Department).