Νέος διαμορφωμένος χώρος από την ΔΕΥΑ Λέσβου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών


Η ΔΕΥΑ Λέσβου στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών, μετά την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της σ’όλο το νησί, ενημερώνει ότι οι δημότες του Δήμου Λέσβου από την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 εξυπηρετούνται σε νέο διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του Εμπορικού Κέντρου που στεγάζονται και άλλες υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Λέσβου.
           
Με σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό, η ΔΕΥΑΛ διαμόρφωσε το χώρο όπου στεγάζονται τα δύο Τμήματα Καταναλωτών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου.
           
Οι καταναλωτές θα εξυπηρετούνται για θέματα σχετικά με χρεώσεις καταναλώσεων νερού τρέχουσας χρήσης ή προηγούμενων ετών, και οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συνδέσεις με δίκτυο ύδρευσης  στον ίδιο χώρο.                                                                 


Από τη ΔΕΥΑΛ