Μεγάλη συγκέντρωση στην Καλλονή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Με πρωτοβουλία της «Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων»

Με πρωτοβουλία της «Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 μεγάλη συγκέντρωση στο ΕΠΑΛ  Καλλονής, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής, τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων της Λέσβου, κτηνίατροι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι κομμάτων.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συζήτησης αναλύθηκε το πρόβλημα της νόσου από τη Διευθύντρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λέσβου κα.  Παναγιώτα Πετρίδου και αναπτύχθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής και πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κώστα Αδαμίδη οι ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κατατέθηκαν προτάσεις και εκφράστηκαν αγωνίες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:Η ανάγκη συνεργασίας κτηνοτρόφων, Αγροτικών Συλλόγων, Δήμου και Περιφέρειας για

την πιστή εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της ευλογιάς.

Η ανάγκη για λήψη μέτρων που αφορούν στο κυνήγι και γενικά μετακινούμενων προσώπων εντός των ζωνών επιτήρησης.

Η ανάγκη κατασκευής επιλεγμένων σημείων σε παρακαμπτήριες οδούς με απολυμαντικές τάφρους που θα ενεργοποιούνται σε κάθε επιζωοτία.

Η ανάγκη άμεσης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού Κτηνιάτρων στην Π.Ε. Λέσβου.


Επίσης, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει από την Πολιτεία να ληφθούν άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων κτηνοτρόφων, όπως η εγγραφή τους στο Ταμείο Ανεργίας καθώς και η αναστολή πληρωμής των υποχρεώσεών τους, η παροχή άτοκων δανείων για ανάταξη του κτηνοτροφικού ζωικού τους κεφαλαίου και η αυξημένη αποζημίωση σε σφαγέντα ζώα που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη.