Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου

Σκοπός των Ομάδων, τόσο των Γονέων, όσο και των Εφήβων, είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση δεξιοτήτων, για πιο λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις, που δίνουν «νόημα ζωής».


Eνημερώνουμε τους γονείς και τους εφήβους ότι και για την φετινή σχολική χρονιά,  στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πρωτογενούς Πρόληψης που αφορούν στην κοινότητα, θα πραγματοποιηθούν και φέτος Ομάδες Γονέων και Ομάδες Εφήβων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.
        
Σκοπός των Ομάδων, τόσο των Γονέων, όσο και των Εφήβων, είναι η ευαισθητοποίηση και η απόκτηση δεξιοτήτων, για πιο λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις, που δίνουν «νόημα ζωής». Ιδιαίτερα δε για τους εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται σ’ αυτό το θαυμάσιο, συναρπαστικό και συγχρόνως πιεστικό ταξίδι, προσπαθώντας αφ’ ενός  να βρουν τον δρόμο προς την ανεξαρτητοποίησή τους και αφ’ ετέρου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για κοινωνική επιτυχία, διαφαίνεται να  είναι σημαντική,  η ευαισθητοποίηση τους στην ανεύρεση λειτουργικότερων  τρόπων  χειρισμού  καταστάσεων  και  επιλογών  στη  ζωή  τους.
           
Η δράση μας αυτή κρίνεται ιδιαίτερα βοηθητική και απαραίτητη, τόσο για τους γονείς όσο και για τους εφήβους, ειδικά σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε μιας και τα προβλήματα που η γενικευμένη κρίση αξιών, αρχών και κοινωνικού προσανατολισμού επιβαρύνει ιδιαίτερα τους εφήβους.
       

Προσκαλούμε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα έφηβα παιδιά τους στις αντίστοιχες ομάδες,  να το δηλώσουν στα τηλέφωνα: 2510-45333 & 22510-45202, εσωτ. 3, έως και τέλος Οκτωβρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.