Πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των ελαιοτριβέων της Λέσβου για τα προβλήματα του κλάδου

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου


Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, στη Μυτιλήνη, πραγματοποιήθηκε συνέλευση των ελαιοτριβέων στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Λέσβου. Η συνέλευση συγκλήθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελαιοτριβείων Λέσβου, ιδιωτικών και συνεταιριστικών. Οι εργασίες της συνέλευσης περιέλαβαν:

·        Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν στην επικείμενη έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, η οποία αναμένεται να απλουστεύει δραστικά την ισχύουσα δαιδαλώδη πρόσφατη νομοθεσία για τη διαχείριση του κατσίγαρου με διασπορά του σε γεωργική γη (υδρολίπανση), ώστε η μέθοδος να καταστεί εφαρμόσιμη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμός μας προσβλέπει στη λύση του χρονίζοντος προβλήματος της διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με την εξασφάλιση δύο βασικών επιλογών για τους ελαιοτριβείς, τη διφασική λειτουργία χωρίς κατσίγαρο ή/και την τριφασική λειτουργία με διάθεση του κατσίγαρου για υδρολίπανση.
·        Παρότρυνση των μελών για κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αίτησης και σχετικού φακέλου για λήψη άδειας εγκατάστασης των ελαιοτριβείων τους.
·        Συζήτηση του θέματος που εγέρθηκε με την κατάθεση εξωδίκου κατά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την ΕΠΥΠΕΛ Α.Ε., το αντικείμενο του οποίου αναφέρεται σε ορισμένες αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των περισσοτέρων ελαιοτριβείων. Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθε και κατέθεσε την άποψή του, ως εκπρόσωπος της ΕΠΥΠΕΛ Α.Ε., ο κ. Στρατής Γόμος.

·        Λήψη ομόφωνης απόφασης της συνέλευσης για εκδήλωση συμπαράστασης προς τους εγκαλουμένους από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Β. Ελλάδος ελαιοτριβείς, με κλείσιμο των ελαιοτριβείων κατά την ημέρα της συνεκδίκασης των υποθέσεων στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.