Ενημέρωση σχετικά με την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών "κίτρινων" ή "κόκκινων" σπιτιών της Λέσβου

Σεισμός της 12/6/2017
Ενημερωτικό Σημείωμα Νο9


ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ/ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Άρχισαν να αποστέλλονται από την ΔΑΕΦΚ στους δικαιούχους σεισμόπληκτους οι πρώτες αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών "κίτρινων" ή "κόκκινων" σπιτιών.

Μετά την λήψη της παραπάνω απόφασης και σε διάστημα το πολύ δύο εβδομάδων θα μπαίνουν στα βιβλιάρια των δικαιούχων τα χρήματα που αντιστοιχούν στο πρώτο τρίμηνο ενοικίασης ή φιλοξενίας.

Μυτιλήνη 22/9/2017
Βασίλης Τεντόμας

Συντονιστής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12/6/2017