Την Παρασκευή η Τελευταία Γενική Διαβροχή κατά του Δάκου της Ελιάς στην Λέσβο

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, ξεκινάει η Τελευταία Γενική Διαβροχή κατά του Δάκου της Ελιάς σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Λέσβου.


Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το  BISCAYA 240 OD (thiacloprid). Σύμφωνα με τη σχετική οριστική άδεια διάθεσης, η συλλογή ελαιοκάρπου θα πρέπει να ξεκινήσει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία ψεκασμού της κάθε περιοχής.

Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία της ελαιοπαραγωγής Λέσβου θα πρέπει τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς, όσο και οι ελαιοπαραγωγοί να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Για την επιτυχημένη διεξαγωγή του προγράμματος της Δακοκτονίας παρακαλούνται:
Οι ελαιοπαραγωγοί να επιδείξουν ενδιαφέρον, ώστε να ενημερωθούν για την ημερομηνία ψεκασμού των ελαιοκτημάτων τους από τις ανακοινώσεις των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων και τους αρχιεργάτες της περιοχής τους, να παρακολουθούν τους ψεκασμούς και να διευκολύνουν την είσοδο των συνεργείων στα περιφραγμένα ελαιοκτήματά τους.

Οι βιοκαλλιεργητές να φροντίσουν για την ύπαρξη των πινακίδων σήμανσης στα ελαιοκτήματά τους και παγίδων στα ελαιόδενδρα που έχουν καρπό.

Ο Δήμος, Δημοτικές Ενότητες, οι Συνεταιρισμοί και οι Αγροτικοί Σύλλογοι να ενδιαφερθούν από την πλευρά τους, έτσι ώστε να διευκολύνουν την καλή λειτουργία των συνεργείων (π.χ. παροχή νερού, συντήρηση αγροτικών δρόμων, ανακοινώσεις κλπ).

Τέλος, συνίσταται στους παραγωγούς να επισπεύσουν τη συλλογή, ώστε να προστατευτεί στο μέγιστο βαθμό ποσοτικά και ποιοτικά η αναμενόμενη παραγωγή.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου από την πλευρά της θα καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια για την όσο καλύτερη διεξαγωγή του παραπάνω προγράμματος (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251025644 και 2251046660).