Στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων

Στις Περιφέρειες περνά η αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.


Πρόκειται για μία πρόσθετη αρμοδιότητα, την οποία αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς οι τελευταίες επικαλούμενες διαφόρων τύπων αδυναμίες, δεν προχωρούσαν σχεδόν ποτέ σε κατεδαφίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epoli.gr, το νομοσχέδιο θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα στις επιτροπές της Βουλής και την ερχόμενη στην Ολομέλεια.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι, “το αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό των αυθαιρέτων και τον χειρισμό των καταγγελιών παντός είδους ορίζεται το τοπικό παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος, που αποτελεί υπηρεσία και όργανο της Περιφέρειας”. “Πλέον διαχωρίζεται το καθεστώς της έκδοσης των οικοδομικών αδειών από τον έλεγχο αυτών και ορίζεται ως όργανο αυτό του τοπικού παρατηρητηρίου που δρα αυτεπαγγέλτως προς έλεγχο όλων των αυθαιρέτων και τον εντοπισμό αυτών”, προστίθεται.

Από τη στιγμή του εντοπισμού του αυθαιρέτου, δύο ελεγκτές δόμησης συντάσσουν έκθεση αυτοψίας και ενημερώνουν την Υπηρεσία Δόμησης, το Δήμο και το Παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος. “Μόνο σε περίπτωση αγνώστου ιδιοκτήτη, η πάροδος 60 ημερών από την τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα θεωρείται ως πλήρης γνώση του ενδιαφερόμενου”, αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Ο ιδιοκτήτης του αυθαίρετου ακινήτου μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και με βάση την έκθεση αυτοψίας θα πληρώσει πρόστιμο με έκπτωση κατά 30%.

Ωστόσο, για αυθαίρετα μετά την 28η Ιουλίου 2011, προβλέπεται σύντμηση των ημερομηνιών σε μόλις 10 με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έπειτα να του επιβληθούν πρόστιμα.

Την απόφαση για την κατεδάφιση λαμβάνει η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της κατεδάφισης ενημερώνεται ο Περιφερειάρχης.

 Παράλληλα, ο διευθυντής του παρατηρητηρίου επιβάλλει πρόστιμα από 6.000 έως 10.000 ευρώ.

Παρότι οι Περιφερειάρχες εκτιμούν ότι, “το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει τάξη στο ζήτημα των αυθαιρέτων”, εμφανίζονται αρνητικοί στο να αναλάβουν την αρμοδιότητα της κατεδάφισης. “Θα αναγκαστούμε να αναλάβουμε ένα βαρύ φορτίο, που το κράτος δεν θέλει να αναλάβει”, υποστήριξαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Υπογραμμίζουν, πάντως, ότι δεν υπάρχουν διασφαλίσεις ούτε σε επίπεδο προσωπικού, ούτε σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής.

Από την πλευρά τους, οι μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών των Περιφερειών υποστηρίζουν ότι, “για να έχουν εμπλοκή οι ΟΤΑ Β' βαθμού στο έργο της κατεδάφισης θα πρέπει να προστεθεί πρόσθετο προσωπικό”.

Να σημειωθεί ότι, με την εφαρμογή του Καλλικράτη το 2011, οι μηχανικοί των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταφέρθηκαν κυρίως στους Δήμους, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες δόμησης, με αποτέλεσμα οι Περιφέρειες να μείνουν με ελάχιστους εξειδικευμένους μηχανικούς.


Πηγη epoli.gr