Λέσβος: Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020)

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά

Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020), δηλαδή επαγγελματίες αλιείς, υδατοκαλλιεργητές, μεταποιητές αλιευμάτων, ότι ορίστηκε ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση. Η περίοδος υποβολής ανά δράση είναι η εξής:

Για τα Μέτρα 3.1.8 (Υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους), 4.1.20  (Ενεργειακή απόδοση, επενδύσεις επί του σκάφους και συστήματα πρόωσης και σχεδιασμού του κύτους) και 3.1.22 (ποιότητα προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων) που αφορούν στην επαγγελματική αλιεία ορίστηκε το διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 10 Ιανουαρίου 2018.

Για τα Μέτρα 3.2.2  (παραγωγικές επενδύσεις) και 4.2.4  (αύξηση απόδοσης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) που αφορούν στην υδατοκαλλιέργεια, από 10 Οκτωβρίου 2017 έως 10 Ιανουαρίου 2018.
Για το Μέτρο 3.4.4  για τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, από 23 Οκτωβρίου 2017 έως 18 Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και ο φάκελος των δικαιολογητικών αποστέλλεται με ταχυδρομείο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-46667)  ή με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ (e-mail:infoalieia@mou.gr).