ΕΦΚΑ: Στο διαδίκτυο τα ονόματα όσων χρωστούν πάνω από 150χλδ ευρώ

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την δημοσιοποίηση των ονομάτων

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την δημοσιοποίηση των ονομάτων φυσικών προσώπων και εταιρειών που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ σε ασφαλιστικών εισφορών μετά την δημοσιοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών (ΠΟΛ. 1158/2017). Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 30 Νοεμβρίου του 2017 αφορά μόνο εκείνους τους οφειλέτες που δεν έχουν μπει σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους. Όπως επεσήμανε στο News 24/7 στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η απόφαση για δημοσιοποίηση των ονομάτων, «αφορά τους στρατηγικούς κακοπληρωτές», δηλαδή εκείνους που ενώ χρωστούν τεράστια ποσά δεν κάνουν ρύθμιση των οφειλών τους και συστηματικά εισφοροδιαφεύγουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2017 συνολικά υπήρχαν καταγραμμένοι 18.147 οφειλέτες με οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ, οι οποίοι χρωστούσαν 11,6 δις ευρώ ασφαλιστικών οφειλών.  Η απόφαση προβλέπει τη διαδικασία δημοσιοποίησης από τις 30 Νοεμβρίου του 2017 σε ειδικό δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων, των ονομάτων οφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε καμία ρύθμιση.

Η απόφαση καθορίζει τις προϋποθέσεις, την διαδικασία, τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρόνο και τον τρόπο δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ. Η ανάρτηση των στοιχείων των οφειλετών θα αρχίσει από τις 30 Νοεμβρίου 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του 2ου τριμήνου του 2017 από το σύνολο οφειλών των 23,3 δις ευρώ, τα 6,5 δις ευρώ οφειλών αφορούν μόνο 1.634 οφειλέτες, όταν ο συνολικός αριθμός των οφειλετών είναι 802.402 (επιχειρήσεις και ιδιώτες). Δηλαδή, ο μέσος όρος των οφειλών ενός εκάστου εξ αυτών των οφειλετών προς το ΚΕΑΟ ανέρχεται στο ποσό των 3,9 εκ ευρώ.
Το μήνυμα: ρυθμίστε τις οφειλές προς τα ταμεία

Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει ότι σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον Ε.Φ.Κ.Α., υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής Κ.Ε.Α.Ο.).

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υφυπουργοί Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος και Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και οι οφειλές προς το Δημόσιο ή τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δημοσιοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεών του έναντι του Δημοσίου για τις οποίες έχει δημιουργηθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο ή συγκεντρωτικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ή, αντίστοιχα, των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι του Ε.Φ.Κ.Α.

Πηγή news247.gr