100.000€ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Συντήρηση – Αποκατάσταση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ Λέσβου

«Συντήρηση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης με την 36ηΕθνική Οδό Μόριας – Λάρσου – Καλλονής, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα τύπου LED.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 4 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.