Παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS στην Λέσβο- Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για την τοποθέτηση 168 επιτυχόντων


Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για την τοποθέτηση 168 επιτυχόντων  της υπ.αριθμ. 2432_10/7/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας που υλοποιείται από τον Οργανισμό, με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS».

Η πρόσκληση αφορούσε στην επιπλέον στελέχωση του προγράμματος με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξειδικευμένο σε θέματα υγείας και  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (επισκέπτες υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.), στην περαιτέρω ενίσχυσή του με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές καθώς και με προσωπικό  διοικητικής υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν:

1) Για την ενίσχυση του Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Δημόσιας Υγείας, μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Διοικητικών Περιφερειών: ένας επιδημιολόγος πεδίου και πέντε επισκέπτες υγείας.

2) Για την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών: 12 ιατροί, 49 νοσηλευτές, 30 ψυχολόγοι, 53 κοινωνικοί λειτουργοί και 18 διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές.

Επίσης, αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στην υγειονομική κάλυψη και τη ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων που βρίσκονται σε νησιά και στην ενδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας, των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ των εν λόγω περιοχών. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να  εκδοθούν και τα τελικά αποτελέσματα για τις εν λόγω επιμέρους δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 

Τα νέα στελέχη αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά και να αναβαθμίσουν ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχει το PHILOS σε πρόσφυγες που διαμένουν  στα κέντρα φιλοξενίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Λέρος, Ρόδος, Κως) καθώς και σε αυτά που έχουν δημιουργηθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.


Για τα τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα PHILOS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες: www.keelpno.gr και http://philosgreece.eu/el/