Νέο Δ.Σ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου «Το Πόλιον»

Σύνθεση του Νέου Δ.Σ.


Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου «Το Πόλιον», μετά από τις εκλογές της 28ης Αυγούστου και της 1ης συνεδρίασης (4.09.2017) των νεοεκλεγέντων μελών του Δ.Σ., είναι:

Πρόεδρος: Μυρσίνη Βαρτή- Ματαράγκα, Δρ Γεωλόγος- Πετρολόγος

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Πετρέλλης, Συντ. Εκπαιδευτικός

Γεν. Γραμματέας: Λίτσα Κοντού - Ασβεσταδέλλη, Οικιακά

Ταμίας: Αναστασία Παπαμιώνη,. Ιδιωτ. Υπάλληλος

Έφορος εκδηλώσεων: Μένια Μουτζούρη, Οικονομολόγος


Αναπληρωματικά μέλη: Διονύσης Ματαράγκας και Μανωλιού Ευδοκία