Φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών ελαιοκτηματων στην Βρισα Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία 


Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29.09.2017, από ώρα 09:00 έως 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα στον Πολιχνίτο.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλ.: 2251350515) & από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Πολιχνίτος (2252350407 -411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Αναλυτικά :