Πρόσληψη ενός ιδιώτη φύλακα θήρας στην Λέσβο από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας


Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη δυο (2) ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

Ένας για το νησί της Λέσβου και ένας για το νησί της Χίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη μας, μέχρι και την 16/10/2017 και ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00, στην έδρα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αρχιπελάγους (Βουρνάζων 10, Πλατεία Αλυσίδας, Μυτιλήνη), Τ.Κ.81100, τηλ. 2251025259, φαξ 2251025259.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αρχιπελάγους.

Επίσης στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

Διαβάστε την προκήρυξη : ΕΔΏ


Κατεβάστε το έντυπο αίτησης: ΕΔΩ