ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους στην πόλη της Μυτιλήνης λογω έργων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης ΝΟ1

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 24/2017 από 30-08-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Φιλελλήνων στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ειρήνης, έως τη συμβολή της με την οδό Βουρνάζων, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Αγίας Ειρήνης, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Φιλελλήνων.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Φιλικών, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία στην οδό Αγίας Ειρήνης.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ικτίνου, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, δε θα επιτρέπεται να πραγματοποιούν αριστερή πορεία στην οδό Οδυσσέως.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης ΝΟ2

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 25/2017 από 30-08-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 07.00 έως 15.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Καραπαναγιώτη στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της τομής του οδοστρώματος, από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου).

Εξαιτίας των προαναφερόμενων εργασιών στη συμβολή των ανωτέρω οδών, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα από τη συμβολή αυτής με την οδό Καραπαναγιώτη, έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Παπανικολή.

Μονοδρόμηση της οδού Μάνου Κατράκη, αντιθέτως από την έως σήμερα ισχύουσα. Συγκεκριμένα, η επιτρεπόμενη πορεία των οχημάτων θα είναι από την οδό Οδυσσέα Ελύτη με κατεύθυνση προς την οδό Ελ. Βενιζέλου, μέσω της οδού Μάνου Κατράκη.
Εξαιτίας της προαναφερόμενη μονοδρόμησης, δεν θα επιτρέπεται στα οχήματα η πραγματοποίηση δεξιάς στροφής, με κατεύθυνση από την οδό Ελ Βενιζέλου, προς την οδό Μάνου Κατράκη.

Λόγω των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην κάθοδο της οδού Καραπαναγιώτη, θα πραγματοποιούν δεξιά πορεία προς την οδό Ελ. Βενιζέλου, με κατεύθυνση προς τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην άνοδο της οδού Καραπαναγιώτη, θα πραγματοποιούν αριστερή πορεία προς την οδό Ελ. Βενιζέλου, με κατεύθυνση προς τον Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η πρόσβαση των οχημάτων από την οδό Ελ. Βενιζέλου προς την προκυμαία Μυτιλήνης, θα είναι εφικτή μέσω της οδού Οδυσσέα Ελύτη, ως εξής:

Τα οχήματα που θα κινούνται, προερχόμενα από το Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης και από το Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης, με κατεύθυνση προς την προκυμαία Μυτιλήνης, θα εισέρχονται στην οδό Οδυσσέα Ελύτη και διασχίζοντας όλο το μήκος αυτής, ακολούθως θα εξέρχονται στην οδό    Ελ. Βενιζέλου, μέσω της οδού Μάνου Κατράκη.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.