Διοικητής νοσοκομείου Μυτιλήνης Ζιωγας Ε.: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην διάγνωση των οξέων καρδιολογικών συμβαμάτων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αναφορικά με το τεχνικό πρόβλημα αστάθειας στον προσδιορισμό τροπονίνης σε σποραδικά δείγματα ασθενών, σας γνωρίζουμε ότι έχουν υλοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες και βρίσκεται σε φάση επίλυσης. Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η διάγνωση των οξέων καρδιολογικών συμβαμάτων δεν στηρίζεται μόνο στον προσδιορισμό της τροπονίνης αλλά και σε μια σειρά κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και στην εμπειρία των καρδιολόγων του νοσοκομείου μας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι δεν υπήρξε απολύτως καμία αρνητική επίπτωση στην υγεία των ασθενών. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών αποτελεί μοναδική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α
          

ΖΙΩΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ