Ολοκληρώθηκε το έργο της τσιμεντόστρωσης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χάλικα

Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει αδιάκοπα τις παρεμβάσεις του με σκοπό οι σχολικές μονάδες της Λέσβου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε από συνεργεία της Αντιδημαρχίας Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, το έργο της τσιμεντόστρωσης του αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χάλικα, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της σχολικής κοινότητας.

Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκονται από την ίδια Αντιδημαρχία οι εργασίες της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης, καθαρισμού και ευπρεπισμού του κοιμητηρίου Μυστεγνών, έργο αναγκαίο και σημαντικό που θα συμβάλει στη βελτίωση και αναβάθμιση του χώρου.