Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου των σεισμόπληκτων κατοίκων της Λέσβου

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 


Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των αναπλ. υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση, Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών που επλήγησαν από το μεγάλο καταστροφικό σεισμό της Λέσβου στις 12 του περασμένου Ιουνίου.

Η επιδότηση αφορά κατοικίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος(Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από το σεισμό της 12ης Ιουνίου, σε περιοχές όλης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Στην ΚΥΑ ορίζεται προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση της σε Φ.Ε.Κ., δηλαδή από 1ης Σεπτεμβρίου, για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού της κατοικίας ως προσωρινά ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει προθεσμία έξι μηνών, από τη λήψη των προαναφερομένων, για την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ την επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών που διέμεναν μόνιμα στην τοπική κοινότητα Βρίσας της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου θα χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης και σε όσους η κύρια και μόνιμη κατοικία τους έχει κριθεί ως «κτίριο κατάλληλο για χρήση (πράσινο)» και για το χρονικό διάστημα από την ημέρα του σεισμού έως την άρση της εκκένωσης της Τοπικής Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από τη σεισμόπληκτη κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, ορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ το μήνα για μεμονωμένα άτομα, 350 ευρώ το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών ατόμων, 400 ευρώ για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και 500 ευρώ για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Στην ΚΥΑ αναφέρονται, επίσης, σειρά άλλων λεπτομερειών που αφορούν την επιδότηση ενοικίου η συγκατοίκισης.


Σύμφωνα με το συντονιστή για το σεισμό στη Λέσβο, Βασίλη Τεντόμα, από αύριο Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου θα κατατίθενται τα σχετικά δικαιολογητικά από τους δικαιούχους της επιδότησης στα γραφεία της ΔΑΕΦΚ Λέσβου (Γενική γραμματεία Αιγαίου στο Κιόσκι της Μυτιλήνης).