Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου «Επικίνδυνα τα «μπαλώματα» του Δήμου Λέσβου στους δρόμους του νησιού»

Επιστολή από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου για το φαινόμενο της ελλιπούς και πρόχειρης αποκατάστασης του οδοστρώματος


Προς: Γραφείο Δημάρχου
            Δήμο Λέσβου – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   

Μυτιλήνη,   01/09/2017

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα θέμα που άπτεται πρωτίστως της ασφάλειας των δημοτών της πόλης της Μυτιλήνης και του νησιού γενικότερα και δευτερευόντως, της προστασίας των περιουσιακών τους στοιχείων.

Εδώ και πολύ καιρό και τον τελευταίο χρόνο ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της ελλιπούς και πρόχειρης αποκατάστασης του οδοστρώματος, μετά το πέρας των εργασιών από ιδιωτικές και δημοτικές υπηρεσίες. Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλο το νησί, συχνότερα όμως εντός πόλεως όπου και η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων είναι πολύ πιο έντονη και αφορά τόσο προγραμματισμένες όσο και έκτακτες εργασίες.  

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, η αποκατάσταση γίνεται αρχικά με άμμο ή αμμοχάλικο, με την προσθήκη πίσσας να γίνεται - κατά κανόνα σχεδόν - μετά από μέρες ή και εβδομάδες και με τρόπο πρόχειρο, που τις περισσότερες φορές αφήνει εξογκώματα ή λακκούβες στο οδόστρωμα. Η αρχική δε αποκατάσταση με άμμο και αμμοχάλικο είναι ανεπαρκέστατη και πολύ γρήγορα οδηγεί στη δημιουργία συνθηκών πρόκλησης ατυχήματος: Το υλικό διασκορπίζεται εύκολα με αποτέλεσμα τα οχήματα να προσπαθούν συνεχώς να αποφύγουν τις λακκούβες που δημιουργούνται στα επίμαχα σημεία, εισερχόμενα ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ οι πεζοί – ηλικιωμένοι και παιδιά κυρίως – κινδυνεύουν με πτώσεις.

Αν στα παραπάνω, προστεθεί ο κίνδυνος εκτίναξης χαλίκων κατά το πέρασμα τον οχημάτων και η ελλιπής τις περισσότερες φορές σήμανση των έργων κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά και της νύχτας, μπορεί κανείς να κατανοήσει την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων, για τη σωστή και προβλεπόμενη από το νόμο - τόσο χρονικά όσο και κατασκευαστικά - αποκατάσταση του οδοστρώματος, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εργασίας των ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών επί του οδοστρώματος, είναι ο κανόνας εδώ και πολλά χρόνια - με ορατά φυσικά τα αποτελέσματα σε όλο το αστικό και περιαστικό οδικό δίκτυο. Το γεγονός ότι δεν έχουμε γίνει μάρτυρες κάποιου σοβαρού ατυχήματος, είναι καθαρά θέμα τύχης.

Επιπλέον, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία του δήμου Λέσβου, ενημερωθήκαμε πως ο δήμος δίνει μεν έγκριση προς τρίτους για εκτέλεση εργασιών στους δρόμους της πόλης, χωρίς όμως να έχει προβλεφθεί ορισμός υπευθύνου εκ μέρους του δήμου ο οποίος θα ελέγχει αν με το πέρας των εργασιών, έγιναν άμεσα και σωστά όλες οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος πριν την εκ νέου παράδοσή του στην κυκλοφορία. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, το κενό αυτό στον έλεγχο επιτρέπει την παράβλεψη των νόμιμων – και ηθικών –  διαδικασιών, προς όφελος των χρονοδιαγραμμάτων των εκάστοτε συνεργείων και εις βάρος των κατοίκων της πόλης και του νησιού.

Από όλα τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία από το δήμο ενός πρωτοκόλλου επίβλεψης και ορθής εκτέλεσης των εργασιών που γίνονται επί του οδικού δικτύου της πόλης και του νησιού γενικότερα.  Ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται αυτές οι εργασίες επί του παρόντος, δεν δείχνει πως υπάρχει ήδη ένα τέτοιο πρωτόκολλο ή ότι εφαρμόζεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατάλληλη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του δήμου που ασχολείται με την αποκατάσταση του οδοστρώματος καθώς και η παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες κακοτεχνιών και αστοχίας υλικού κατά τη διαδικασία. Κατ’ αντιστοιχία, οι ίδιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται και να απαιτούνται από κάθε τρίτο που αιτείται από το Δήμο Λέσβου άδεια για παρεμβάσεις επί του αστικού οδικού δικτύου.        

Ευελπιστούμε πως με την παρούσα επιστολή, θα κινηθούν οι απαραίτητες εκείνες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, που θα επιτρέπουν από δω και πέρα και θα διασφαλίζουν την εκτέλεση εργασιών στο οδικό δίκτυο της πόλης, με τρόπο που να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας.  

Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών στους δρόμους της πόλης, δεν μπορεί να αφήνεται επ’ άπειρον στην τύχη και στα καλά αντανακλαστικά οδηγών και πεζών. Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες κι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και βοήθεια.
Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου»
Σπέρκος Αριστείδης        
***Μία απαραίτητη επισήμανση σχετικά με το φωτογραφικό υλικό που μόλις σας αποστείλαμε, είναι πως είναι τραβηγμένο την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2017, με μερικές από αυτές τις περιπτώσεις, να βρίσκονται ακόμα στην κατάσταση που απεικονίζεται στις φωτογραφίες.