Όλα καλά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Β.Αιγαίου-Ούτε λόγος για τα σεισμόπληκτα σχολεία

Όλα καλά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφερειακής Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Βορείου Αιγαίου:

Το χτύπημα του κουδουνιού, στις 11 Σεπτεμβρίου, βρήκε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017 – 18. Συγκεκριμένα αυτά είναι: 155 Νηπιαγωγεία, 143 Δημοτικά, 52 Γυμνάσια, 20 ΕΠΑΛ  και 29 Γενικά Λύκεια. Συνολικά σε 396 σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης των δύο βαθμίδων. Δηλαδή όλα τα σχολειά του Βορείου Αιγαίου, με τους 14.000 περίπου μαθητές της Πρωτοβάθμιας και τους 11.000 της Δευτεροβάθμιας. Ανάμεσά τους είναι τα 17 σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 6 Δημοτικά, 5 Νηπιαγωγεία και 5 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Αναφέρουμε ξεχωριστά τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Χίου, τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου της Θύμαινας και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Καλλονής με 1  νήπιο, του Μεγαλοχωρίου Λέσβου με 2, του Αγίου Ευστρατίου μόνο με 4 προνήπια,  και αρκετά άλλα με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον ελάχιστο προβλεπόμενο.

Με τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, ακόμα και αυτών που δεν είχαν τον κατώτερο αριθμό μαθητών, αποδείχτηκε ότι οι αιτιάσεις και απόψεις, που ακούστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για κλείσιμο νηπιαγωγείων ήταν αβάσιμες.

Μέχρι σήμερα και πριν την έναρξη των μαθημάτων, έχουν πραγματοποιηθεί 717 προσλήψεις αναπληρωτών σε  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ειδική και Γενική Αγωγή, δηλαδή 285 προσλήψεις περισσότερες από πέρυσι. Ανάμεσα στις προσλήψεις είναι και αυτές του Ειδικού Εκπαιδευτικού & του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, των Σχολικών Νοσηλευτών, της Παράλληλης Στήριξης, των Τμημάτων Ένταξης & Τάξεων Υποδοχής, των ειδικοτήτων Καλλιτεχνικών, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικών κ.ά. μαζί με τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων. 
Επίσης, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την πρόσληψη από 1ηςΣεπτεμβρίου 13.000 καθαριστριών με σύμβαση έργου 10 μηνών. Ομοίως στις 4 Σεπτεμβρίου υπεγράφη από τον υπουργό Εσωτερικών η απόφαση κατανομής της 3ης δόσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. .

Αυτό το θετικό αποτέλεσμα υπήρξε λόγω της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων· Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, κεντρικών & περιφερειακών, Διευθυντών Εκπαίδευσης και Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Όλα αυτά συνέβησαν ως υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας προς την εκπαιδευτική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία ευρύτερα.