Εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μυτιλήνης του ΟΑΕΔ- Οι 6 ειδικότητες που λειτουργούν

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ του Ο.ΑΕ.Δ σύμφωνα με την υπ΄αρ΄42253/09-06-2017 εγκύκλιο εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ, για το Σχολικό Έτος 2017-18,πρόκειται να λειτουργήσει τις κάτωθι ειδικότητες:

01 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
02 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
03 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
04 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
05 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
06 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, είναι ΕΠΑΣ με το Σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί δύο(2) έτη. Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη έχουν νέοι και νέες οι οποίοι α) κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Παράλληλα με την εκπαίδευση στο Σχολείο ,οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το οποίο ενεργείται στη βάση υπογραφής Συμφωνητικού Μαθητείας. Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ Στους μαθητευόμενους υπό προϋποθέσεις χορηγείται ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ή ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση (Έντυπη)

2.Τίτλος Σπουδών

3.Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία Ταυτότητος


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ