3 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ασφάλεια των λιμανιών- 1,5 εκ. ευρώ για το λιμάνια Χίου και Λέσβου

Υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» για έργα ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών, ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε δύο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» για έργα ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών, ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά έργα για θαλάσσιους λιμένες «ΔΕΔ-Μ», συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με δυνητικούς δικαιούχους το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και το Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά έργα για θαλάσσιους λιμένες «πλην ΔΕΔ-Μ», συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με δυνητικούς δικαιούχους το Λιμενικό Ταμείο Λήμνου και το Λιμενικό Ταμείο Σάμου.

Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις σε λιμένες εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος που στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως τέτοιοι έχουν χαρακτηριστεί τα λιμάνια Μύρινας Λήμνου και Βαθέως Σάμου.

Και οι δύο προσκλήσεις χρηματοδοτούν παρεμβάσεις που ενδεικτικά αφορούν:

Την πρόσβαση στη λιμενική υποδομή (διαμόρφωση, παρακολούθηση και έλεγχος των σημείων πρόσβασης).

Την επιτήρηση- φύλαξη και παρακολούθηση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών.

Γενικότερες δράσεις και μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης λήγει την 24η Νοεμβρίου 2017. Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.), που είναι σύμφωνο με τον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS).


Η Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, χρηματοδοτούμε δράσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και αναβάθμισης λιμένων της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου. Η λήψη προληπτικών μέτρων ασφάλειας με σύγχρονα συστήματα (κάμερες, ανιχνευτές κλπ) πέρα από την αυτονόητη ενδυνάμωση του συστήματος ασφάλειας, συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης καθοριστικής σημασίας για τη νησιωτική μας Περιφέρεια».