Τεχνική συνάντηση σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ στην Μυτιλήνη

 Πρόσκληση σε τεχνική συνάντηση για την ευαισθητοποίηση δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ) – Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνει τεχνική συνάντηση σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ.

Η τεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη 1, ώρα 10:00-14:00.

Η συνάντηση θα μεταδοθεί, μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου και Χίου, και συγκεκριμένα:

 Στην Ικαρία, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Διοικητήριο ΠΕ Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος.
 Στη Λήμνο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, Διοικητήριο ΠΕ Λήμνου, Διοικητήριο ΠΕ Λήμνου, Λεωφ. Δημοκρατίας 21, Μύρινα.
 Στη Σάμο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Διοικητήριο ΠΕ Σάμου, Δερβενακίων 1, Βαθύ.
 Στη Χίο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Διοικητήριο ΠΕ Χίου, Πολυτεχνείου 1, Χίος.

Η συνάντηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σε στελέχη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΠ) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, της Διεύθυνσης 2

Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, σε τεχνικούς συμβούλους, καθώς και σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της Περιφέρειας.

Η γεφύρωση μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές εκμεταλλεύσεις), αλλά και στον τομέα των τροφίμων. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, η μείωση του κόστους παραγωγής τους, καθώς και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που εστιάζουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Κύριος στόχος της τεχνικής συνάντησης είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), η καταγραφή των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για την εφαρμογή των υπομέτρων 16.1/16.2 και 16.5/16.1 του ΠΑΑ που αφορούν στη στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Ε.Ο. της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία δυνητικών Ε.Ο.

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ ή να αποστείλετε ηλεκτρονικά το συνημμένο έντυπο συμμετοχής.

 Ώρα Διεξαγωγής: 10:00-14:00 

10:00-10:30


Προσέλευση
10:30-12:00
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ
Συντονισμός

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου, Προϊσταμένη Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 Ευαγγελία Τζουμάκα, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Γεώργιος Πλακωτάρης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Σχεδιασμός του πλαισίου δημιουργίας Ε.Ο. της Ε.Σ.Κ. για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της Γεωργίας

Μαρία Τσάρα, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020

Συζήτηση-Ερωτήσεις

12:00-12:30
Διάλειμμα

12:30-13:30

Συζήτηση για καταγραφή αναγκών – προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων

13:30-14:00

Συμπεράσματα – Επόμενα βήματα