ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης την Δευτέρα 11/09- Εργασίες στην οδό Φιλελλήνων στη Μυτιλήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 26/2017 από 08-09-2017 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 11-09-2017 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Φιλελλήνων στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Ειρήνης, έως τη συμβολή της με την οδό Βουρνάζων, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

Λόγω της προαναφερθείσας διακοπής της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Αγίας Ειρήνης, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Φιλελλήνων.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Φιλικών, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική αριστερή πορεία στην οδό Αγίας Ειρήνης.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ικτίνου, με κατεύθυνση την οδό Βουρνάζων, δε θα επιτρέπεται να πραγματοποιούν αριστερή πορεία στην οδό Οδυσσέως.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.