Εργασίες σε Συνοικισμό, Κουμκο, Πυργί από τον Δήμο Λέσβου

Εργασίες από τον Δήμο Λέσβου


Καθαρισμό, αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης, διαμόρφωση, τσιμεντόστρωση, και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Ελλανίκου, στον Συνοικισμό, πραγματοποίησε συνεργείο του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα της Αντιδημαρχίας Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου, Γιάννη Αμπουλού. Ικανοποιείται, έτσι, ένα πολύχρονο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και διευκολύνεται κατά πολύ η απρόσκοπτη διέλευσή τους από το σημείο αυτό.


Επίσης, από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, ολοκληρώθηκε η τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή «Κουμκό», ενώ διαμορφώνεται και τσιμεντοστρώνεται η πλατεία στο Πυργί, με σκοπό την πλήρη λειτουργικότητα, προσβασιμότητα και καλαισθησία του χώρου αυτού. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο σε συνδυασμό και με άλλες παρεμβάσεις του Δήμου Λέσβου στο Πυργί, συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση της εικόνας του οικισμού.