Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου: Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  της  Π.Ε. Λέσβου ενημερώνει τους κάτοχους αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ότι είναι  υποχρεωμένοι μετά το τέλος του τρύγου, να υποβάλουν δήλωση  συγκομιδής, όπως ισχύει κάθε έτος.  Οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ.,  www.minagric.gr   (ψηφιακές υπηρεσίες), μέχρι τις 30-11-2017.             
             
Απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  υποβολής  δήλωσης  συγκομιδής :

Οι αμπελουργοί που κατέχουν αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες,  έκτασης μικρότερης για ένα στρέμμα και το παραγόμενο προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση.

Οι οινοποιοί, κάτοχοι αμπελώνων που οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση παραγωγής στην υπηρεσία μας.
              

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 2253022565.