Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 40 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα: 


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών που αφορά την προμήθεια αναμνηστικών δώρων που προσφέρθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα παλαιμάχων ποδοσφαιριστών των ομάδων Μπαρτσελόνα-Εθνική Ελλάδος που συμμετείχαν στο Euro 2004
2
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών που αφορά την παράθεση γεύματος σε συμμετέχοντες στο Διεθνές Θερινό Σχολείο Γεωπάρκων 2017-Διεθνές Έτος Αειφόρου Τουρισμού»
3
Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην τριήμερη συνάντηση και διοργάνωσης ημερίδας για τον τουρισμό «ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ, Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ»
4
Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στις Εκθέσεις «GREEK TRAVEL SHOW»  και «ΕΛΛΑΔΟΣ  ΓΕΥΣΗ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
5
Κατάρτιση τεκμηριωμένων αιτημάτων προς την Οικονομική Υπηρεσία για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
6
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του 2017 προς το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού»
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.                                                               Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
7
Έργα Αποχέτευσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών-Δίκτυα Αποχέτευσης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
8
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου (σχετ. το αριθμ. 2/2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006)
9
Χορήγηση κατά παρέκκλιση συνέχισης της λειτουργίας της χρήσης ως εργαστηρίου Αποκελύφωσης Μυδιών, Κέντρο Αποστολής Οστρακοειδών και Κέντρο Καθαρισμού Οστρακοειδών του κ. Λεμάνη Γεωργίου στην οδό Βουρνάζων 29 στη Μυτιλήνη (Απόφαση 80/2017 Ε.Π.Ζ.)
10
Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Λέσβου (Απόφαση 85/2017 Ε.Π.Ζ.)
11
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου (Απόφαση 86/2017 Ε.Π.Ζ.)
12
Καθορισμός επιτρεπόμενων προς παραχώρηση χρήσης τμημάτων κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας Δήμου Λέσβου (Απόφαση 87/2017 Ε.Π.Ζ.)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
13
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο πολίτη με το ακρωνύμιο Β.Μ.
14
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για παροχή έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο πολίτη με το ακρωνύμιο Μ.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
15
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 28.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
16
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 48869)
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
17
Έγκριση πρωτοκόλλων εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 44740/31-7-2017)
18
Έγκριση 60ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
19
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2017
20
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κτίσμα εμβαδού 12,07 τ.μ, επι των οδών Μητρέλια & Λήμνου στην Κουμιδιά Μυτιλήνης)
21
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ (καθολικό διάδοχο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας) για ανανέωση/παράταση της παραχώρησης χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης καταστημάτων & αιθουσών των οικισμών ΟΕΚ Μυτιλήνη ΙΙα, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII προς το Δήμο Λέσβου.
22
Μερική ανάκληση της αρ. 170/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-έναρξη διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτου (ελαιοκτήματος στη θέση Ηρακλής Λουτρών).
23
Χαρακτηρισμός της επιχείρησης με την επωνυμία «ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» ως Εποχιακή
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
24
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης-επεξεργασία και διάθεση λυμάτων-ΜΠΕ περιοχής Γέρας»
25
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου»
26
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
27
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τοίχου στη Βατούσα»
28
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κρεμαστή Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου», αναδόχου «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»
29
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΡΙΑΣ»
30
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ»
31
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΡΣΙΝΤΖΙΚΗ - ΨΑΡΟΝΤΑΜΟ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
32
Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ Μανταμάδου»
33
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ»
34
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας»
35
Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΛ ΓΕΡΑΣ»
36
Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων της Δ.Ε. Καλλονής, του Δήμου Λέσβου»
37
Έγκριση του 2ου και τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Διάθεση Λυμάτων Δ. Πολιχνίτου και πέριξ Οικισμών – Προέγκριση Χωροθέτησης και Μ.Π.Ε.»
38
Έγκριση μελετών για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017
39
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
40
Έγκριση 62ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017