Ρύθμιση οφειλών στην ΔΕΥΑ Λέσβου σε 100 δόσεις με ανάλογη διαγραφή προσαυξήσεων έως και 100% από 01/09

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι μετά την ψήφιση του Ν. 4483/17 και την απόφαση ΔΣ 347/17 έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις οφειλές των καταναλωτών αρμοδιότητας της σε έως και 100 μηνιαίες δόσεις με ανάλογη διαγραφή προσαυξήσεων έως και 100% από 01/09/2017.

Στη ρύθμιση που θα ισχύει έως 30/11/17 θα μπορεί να υπαχθεί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Οι μηνιαίες δόσεις ξεκινούν από εφάπαξ καταβολή με διαγραφή 100% των προσαυξήσεων και κατηγοριοποιούνται ως εξής :

2 - 24  μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 80%
25 - 48 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 70%
49 - 72 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 60%
73 - 100 μηνιαίες δόσεις μείωση προσαυξήσεων 50%
  Η πρώτη δόση καταβάλλεται άμεσα και έως το αργότερο 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση, με επόμενη δόση την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αίτησης.
  
Τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις που δεν θα καταβληθούν έχει την συνέπεια απώλειας της ρύθμισης με επαναφορά των προσαυξήσεων.

Οι οφειλές που μπορούν να διακανονιστούν αφορούν βεβαιώσεις έως και 30/09/2017.

 Λοιπές πληροφορίες και εντολή αίτησης δίνονται από το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ Λέσβου.

 Στην ιστοσελίδα μας deyamyt.gr θα υπάρχει επίσης σχετική πληροφόρηση.
  
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22510 43600 - 22510 23843.

   ΑΠΟ ΤΗΝ

ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ