Η κριτική των επισκεπτών, «οδηγός» για την ποιοτική αναβάθμιση της Λέσβου ως προορισμός-Το ερωτηματολόγιο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου

Διαχρονικός στόχος του Φορέα Τουρισμού Μολύβου είναι η ανάδειξη της Λέσβου ως προορισμός, καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όσους την επισκέπτονται.


Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται άλλωστε και μια σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, που έχουν σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών στο νησί, όχι μόνο το καλοκαίρι, άλλα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Εν μέσω μιας πολύ δύσκολης περιόδου για την τουριστική βιομηχανία του νησιού, η κριτική των ανθρώπων, που επιλέγουν τη Λέσβο για τις διακοπές τους, παραμένει ένας πολύ σημαντικός “οδηγός” για εμάς. Η αξιολόγηση και η σωστή αξιοποίησή της μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ποιοτική αναβάθμιση της Λέσβου ως “τουριστικό προϊόν”.

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου προχώρησε στη δημιουργία ενός σύντομου ερωτηματολογίου με στόχο την συλλογή χρήσιμων στοιχείων για την άποψη, που αποκομίζουν οι επισκέπτες της Λέσβου κατά την παραμονή τους στο νησί. Το ερωτηματολόγιο μοιράζεται ήδη στους πελάτες των ξενοδοχείων-μελών του Φορέα, ενώ ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το συμπληρώσει και ηλεκτρονικά από τα αντίστοιχα link, που θα βρει στην ιστοσελίδα  http://www.theotheraegean.com/contest/ και


Καλούνται, επίσης, οι τουριστικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν (μέσω των πελατών τους) στη συλλογή στοιχείων αυτής της έρευνας, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Φορέα Τουρισμού Μολύβου στο 2253071990 για περισσότερες πληροφορίες.