Θερινό σχολείο για τα παιδιά Ρομά, στην πόλη της Μυτιλήνης

Θερινό σχολείο για τα παιδιά Ρομά


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμος Λέσβου» δια μέσου του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου- το οποίο ως γνωστό δημιουργήσαμε διεκδικώντας ανάλογο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-, στα πλαίσια του σχεδιασμού και εφαρμογής ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής ίσων ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο, διοργανώνει θερινό σχολείο για τα παιδιά Ρομά, στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στόχος μας είναι η στήριξη και η ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στην τυπική εκπαιδευτική διαδικασία, προσδοκώντας μέσα από τους δρόμους της παιδείας και την μελλοντική κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Η προσπάθεια μας αυτή δεν θα γινόταν πράξη εάν δεν είχαμε συμπαραστάτες:
 Ευχαριστούμε  κατ’ αρχήν, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Κατσαβέλλη και την Διευθύντρια του 10ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας κ. Λαχουρή, για την παραχώρηση χώρου στο σχολείο αυτό.

Ευχαριστούμε επίσης, την διοίκηση των Αστικών ΚΤΕΛ για την δωρεάν μεταφορά των μαθητών μας, προς και από το Σχολείο.


Η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»


Αναστασία Αντωνέλλη