Οι νέοι Δ/ντες και Δ/ντριες σε Λύκεια και Γυμνάσια της Λέσβου

«Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου»


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου τους παραπάνω εκπαιδευτικούς με τριετή θητεία, ύστερα από την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λέσβου, ως συμβουλίου Επιλογής όπως αυτή διατυπώθηκε στην αριθμ. 26/27-7-2017 πράξη του. Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.


Με την παρούσα απόφαση τοποθέτησης οι παρακάτω νέοι Διευθυντές αναλαμβάνουν τα διευθυντικά τους καθήκοντα την Τρίτη 01-08-2017 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 4473/2017 και λήγει στις 31 Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους (31-07-2020).