640 χιλ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον καθαρισμό χειμάρρων σε Λέσβο και Ικαρία

Υπογραφή συμβάσεων από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για τον καθαρισμό χειμάρρων στη Λέσβο


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων «Καθαρισμός χειμάρρων Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας» προϋπολογισμού 390.000 ευρώ και «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Μανταμάδου - Μήθυμνας - Πέτρας νήσου Λέσβου» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των έργων πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και αποκατάστασης λειτουργίας αντιπλημμυρικών και τεχνικών έργων στο νησί της Ικαρίας, καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας στο νησί της Λέσβου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου «Καθαρισμός χειμάρρων Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας» είναι 4 έτη, ενώ η προθεσμία για την περαίωση του έργου «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικών Ενοτήτων Μανταμάδου - Μήθυμνας - Πέτρας νήσου Λέσβου» είναι 5 μήνες.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων, αποτελούν δε συνδρομή στο έργο των Δήμων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.