Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 56 θέματα- Δείτε ποια είναι

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ

1
Αίτημα Συμπαράστασης για τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης της Μήλου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

2
Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών
3
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου (σχετ. το αριθμ. 2/2016 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006)
4
Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής                    γενικών υπηρεσιών, για την παραλαβή κτηνιατρικών υπηρεσιών
5
Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων στην Τ.Κ Βασιλικών (σχετ: η αριθμ. 67/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
6
Τροποποίηση της αριθ. 57/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία της Τ.Κ Πηγής(σχετ: η αριθμ. 63/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
7
Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως της Δ.Κ Πέτρας με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ

8
Έγκριση πρωτοκόλλων εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (Α.Π. 33704/14-6-2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ

9
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 165/2017 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» περί 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου», οικ.έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

10
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2016
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

11
Έγκριση  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»»
12
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση – Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (Παλιός Κινηματογράφος» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
13
Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου  για την ένταξη στην πρόσκληση Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 66103/13.6.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης & Προέδρου της ΕΠ.ΣΥ. για την "Υποβολή Προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020»  για την Πράξη μετίτλο:«Δημιουργία &Λειτουργία Δομών Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας»
14
Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου  για την ένταξη στην πρόσκληση Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 66103/13.6.2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης & Προέδρου της ΕΠ.ΣΥ. για την "Υποβολή Προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020»  για την Πράξη με τίτλο:«Επιχειρηματικό Πάρκο Μυτιλήνης - Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

15
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας, Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας»
16
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’αριθ. 180/2017 μελέτης για «Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 στο Δήμο Λέσβου» (Δ.Ε Μυτιλήνης)
17
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 137/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ»
18
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 142/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
19
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 140/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ»
20
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 141/2016 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»
21
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’αριθ. 184/2016 μελέτης για «Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 στο Δήμο Λέσβου» (Δ.Ε Μανταμάδου)
22
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 176/2016 μελέτης για τις ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης  ΚΑΙ 29ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ)΄΄
23
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 11/2017 μελέτης για τις: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟΣ)ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  »  
24
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 123/2016 μελέτης για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΕ Πλωμαρίου”   
25
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 116/2016 μελέτης για τις «Εργασίες για την διαμόρφωση του προσωρινού Δημοτικού χώρου στο Καρά Τεπέ για τη διαχείριση των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών»
26
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου-συντήρηση κεντρικής θέρμανσης Λυκείου Άγρας»
27
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ»
28
Χορήγηση 5ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
29
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης (Μεσότοπο-Πτερούντα-Χίδηρα) για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ’ επείγοντος»
30
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή στέγης δημοτικού ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου»
31
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Πάρκου  Αγίου Βασιλείου Μόριας»
32
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΆΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
33
Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: : "Μελέτη διάθεσης λυμάτων Δήμου Πολιχνίτου και πέριξ κοινοτήτων και οικισμών - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Προέγκριση Χωροθέτησης"
34
Έγκριση λύσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜ. Δ/ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Μ.Π.Ε. ΔΗΜ. Δ/ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ – ΑΚΡΑΣΙΟΥ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»
35
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης (Μεσότοπο-Πτερούντα-Χίδηρα) για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ’ επείγοντος»
36
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
37
Έγκριση διενέργειας  υπηρεσιών
38
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης απαραίτητων για τη λειτουργία της ΕΕΛ Γέρας»
39
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Εργασιών – Επισκευής Χώρων Παλιού Ελαιοτριβείου Κάτω Τρίτους»
40
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων Ερεσού του Δήμου Λέσβου»
41
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ

42
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για κάλυψη δαπάνης ηχητικής κάλυψης εθνικών εορτών και επετείων Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ

43
Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

44
Έγκριση 44ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

45
Έγκριση 45ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

46
Έγκριση 46ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

47
Έγκριση 47ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

48
Έγκριση 49ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

49
Έγκριση 50ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

50
Έγκριση 51ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017

51
Χαρακτηρισμός επιχείρησης «ΑΛΜΑ ΑΕ» ως εποχιακή

52
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και ασφάλειας

53
Έγκριση Πρωτοκόλλου Εκτέλεσης Εργασιών-Υπηρεσιών.(αριθ.πρωτ. 38369/4-7-2017)

54
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ

55
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης τριήμερης εκδήλωσης με τίτλο «Ανακύκλωση Βιβλίων»

56
Αποδοχή δικαιώματος-άδειας εκμετάλλευσης του πνευματικού έργου «ΜΑΣΕΛΑ Η ΝΑΥΣ» του κ.Μάκη Αξιώτη