Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ το 2017 και 2018 στην Λέσβο…. αλλά μόνο σε οικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό

Μόνο οι κατοικίες, οι οποίες υπέστησαν διαπιστευμένες ζημιές


Μόνο οι κατοικίες, οι οποίες υπέστησαν διαπιστευμένες ζημιές από τους σεισμούς σε Μυτιλήνη και Κω, πρόκειται να απαλλαχθούν από τον ΕΝΦΙΑ, έως το 2018, διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, που επικαλείται το ΑΠΕ.

Προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, είναι να υπάρχει βεβαίωση από την Επιτροπή μηχανικών ότι το οίκημα έχει υποστεί ζημιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι εάν ένας κάτοικος Αθήνας έχει ένα εξοχικό στην Κω και αυτό έχει πάθει ζημιά - ανεξάρτητα από την έκτασή της - θα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για το σπίτι αυτό στην Κω και όχι από τον ΕΝΦΙΑ για την κατοικία του στην Αθήνα. Μαζί με το οίκημα που έχει πάθει ζημιά απαλλάσσεται και το οικόπεδο. Αντίθετα δεν προβλέπεται απαλλαγή μόνο οικοπέδου από τον ΕΝΦΙΑ.

Σε ό,τι αφορά στους μόνιμους κατοίκους των δύο αυτών νησιών η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει μόνο για το σπίτι τους που έχει πάθει ζημιά. Εάν έχουν και άλλη κατοικία πχ στην Αθήνα αυτή δεν απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ.


Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η απαλλαγή αφορά όλα τα σπίτια που έχουν διαπιστωμένες ζημιές στα δύο αυτά νησιά και όχι μόνο την πρώτη κατοικία.