1η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων Λέσβου - Η συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη της Λέσβου

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου Σίγρι, Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017


Ημερίδα με θέμα «1η Συνάντηση Πολιτιστικών Φορέων Λέσβου - Η συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη της Λέσβου» οργανώνει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού / Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης / Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στις εγκαταστάσεις του στο Σίγρι.

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 - 2020» και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Πολιτισμός», του οποίου ο φορέας προώθησης στην Ελλάδα είναι το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Βασικό αντικείμενο της ημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων της Λέσβου για τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και η πληροφόρησή τους για έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Στόχος της είναι, επίσης, η δικτύωσή  τους  και η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, των καινοτόμων προσεγγίσεων της δημιουργίας αλλά και νέων τρόπων που θα διασφαλίζουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς.


Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ced.greece@culture.gr